Czech English

Člověk v tísni – Nabídka dvou pozic Desk Trainee

Desk trainee (DT) by měl/a být student/ka ideálně magisterského studia, který/á chce pracovat v humanitárním a rozvojovém sektoru s velkou chutí učit se. DT je ve spolupráci s koordinátory zahraničních misí – Desk Officers (DOs) – partnerem misí v Praze, odkud napomáhá jejich fungování. Role DT je primárně administrativní, podpůrná a kontrolní. Rozsah práce je na maximálně 20h/týden po dobu 6-12 měsíců. Nástup květen/červen.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace