Czech English

ČRA hledá PR manažer/manažerka EYD2015

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výběrové řízení na obsazení projektové pozice PR manažera/manažerky EYD2015 v souvislosti s implementací grantu Evropské komise “Evropský rok pro rozvoj 2015” (EYD2015). Česká rozvojová agentura je organizační složka státu, podřízená Ministerstvu zahraničních věcí ČR zřízená zákonem č. 151/2010 Sb. za účelem zajišťování realizace zahraniční rozvojové spolupráce.

Pracovní pozice: PR manažer/manažerka, EYD
  • Navrhovat, připravovat a realizovat externí komunikace směrem k médiím, partnerům a veřejnosti na základě komunikačního plánu organizace.
  • Spolupracovat s dodavateli PR materiálů, s médii.
  • Podílet se na organizaci akcí pro veřejnost.
  • Zajišťovat vizuální prezentaci organizace ve spolupráci s externisty.
  • Vyhledávat nové příležitosti na propagaci organizace; navazovat mediální partnerství.
  • Zodpovědnost za obsahovou i formální náplň informačních materiálů a komunikačních výstupů napříč všemi komunikačními kanály: osobně prezentovat organizaci v médiích, psát texty a články, připravovat zajímavý a pravidelný obsah pro web, Facebook, newslettery, atp.
Motivační dopis v českém jazyce spolu s profesním strukturovaným životopisem v českém (popř. anglickém jazyce), včetně svých případných ukázek prací, zasílejte do 19.7.2015 (včetně). Více informací naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace