Czech English

ČRA – Projektový/á manažer/ka a Referent ZRS

Česká rozvojová agentura hledá kandidáty na pozici Projektového manažera/manažerky v oddělení formulace projektů a Referenta zahraniční rozvojové spolupráce pro agendu dotačních výběrových řízení. Více informací o nabízených pozicích, požadované kompetence, náplň práce i datum předpokládaného nástupu naleznete zde. Termín pro přihlašování na pozici projektové/ho manažera/ky je 5. června, termín pro pozici referenta ZRS je 12. června.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace