Czech English

ČRA – Provozní manažer/ka

Česká rozvojová agentura (ČRA) vyhlašuje výběrové řízení na pozici provozního manažera/manažerky.

O České rozvojové agentuře

 • ČRA je organizační složka státu, podřízená Ministerstvu zahraničních věcí ČR (MZV), zřízená zákonem č. 151/2010 Sb., za účelem zajišťování realizace zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS).
 • ČRA operuje s ročním rozpočtem cca 490 mil. Kč z prostředků státního rozpočtu a realizuje projekty ZRS ve dvanácti partnerských zemích pro ZRS ČR. Hlavními formami spolupráce jsou poskytování dotací, organizace veřejných zakázek či rozpočtová opatření.
 • ČRA úzce spolupracuje s MZV a zastupitelskými úřady ČR v partnerských zemích. ČRA nabízí dynamické a kulturně otevřené prostředí pro lidi, kterým záleží na osudu méně vyspělých zemí světa a kteří chtějí šířit dobré jméno ČR v zahraničí.
 • Více informací o ČRA lze nalézt na www.czda.cz

Pracovní náplň:

 • Provozní manažer přímo podléhá řediteli ČRA a zodpovídá za vnitřní chod organizace.
 • Samostatně odpovídá za správu rozpočtu a personální agendu ČRA. Efektivně využívá provozní rozpočet ČRA pro vnitřní rozvoj organizace.
 • Spolupracuje s příslušnými pracovníky Ústavu mezinárodních vztahů, který poskytuje logistické zázemí a služby České rozvojové agentuře.
 • Koordinuje činnost ostatních pracovníků zařazených do provozního úseku (sekretářka, asistentka, finanční administrátorka) a externích spolupracovníků ČRA (účetní, auditor, právník).
 • Agenda provozního úseku zahrnuje všechny otázky vnitřního chodu, zejména:

1. Rozpočtové otázky (správu státní pokladny) a finanční evidenci projektů ZRS

2. Vedení účetnictví (vč. vedení pokladny a knihy cenin), finanční kontrolu a audit

3. Personální, pracovněprávní a mzdové otázky (vč. školení zaměstnanců apod.)

4. Zefektivňování vnitřních postupů a aktualizaci vnitřních směrnic ČRA

5. Správu majetku a logistické otázky (IT, telefony, inventarizace apod.)

Požadavky kladené na uchazeče:

 • Státní občanství České republiky a trestní bezúhonnost.
 • Ukončené vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu; výhodou magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru odpovídajícím předmětu spolupráce (management, logistika, ekonomika, finance, právo).
 • Znalost světového jazyka odpovídající 3. úrovni dle klasifikace MZV ČR (viz Seznam standardizovaných jazykových zkoušek (www.msmt.cz/vzdelavani/rozhodnutiministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy).
 • Profesionální zkušenost v oblasti provozního řízení ve státní nebo veřejné organizaci; znalost práce v zahraničí výhodou. Pozn: v životopisu prosíme u předchozí praxe rozvést, v jak velké organizaci, s kolika zaměstnanci a s jak velkým rozpočtem uchazeč působil na provozní funkci.
 • Znalost práce s počítačem (MS Office, databáze), dobré povědomí o právních předpisech upravujících činnost státních organizací.

Česká rozvojová agentura pro tuto pozici nabízí pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení či pozdějšího převedení na dobu neurčitou. Předpokládá se práce na plný úvazek, odchylky lze řešit dohodou. Předpokládá se zařazení v platové třídě 9 až 12 podle stupně dosaženého vzdělání. Předpokládaný nástup je k 1. srpnu, odchylky lze řešit dohodou.

Motivační dopis spolu s profesním strukturovaným životopisem v češtině zasílejte do 30. června 2015 poštou na adresu:

Česká rozvojová agentura Nerudova 3 118 50 Praha 1 – Malá Strana Do levého horního rohu obálky uveďte „Výběrové řízení – provozní manažer“.

Kontaktní osobou ČRA pro toto výběrové řízení je Ing. Eva Matyášová (tel.: 251 108 304, email: matyasova@czda.cz). Česká rozvojová agentura si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit, a to bez udání důvodu.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace