Czech English

ČRA – Stáž

Česká rozvojová agentura nabízí pozici stážisty/stážistky pro agendu související se zahraniční rozvojovou spoluprací / koordinací pomoci poskytované Českou republikou. Zájemci o stáž mohou zasílat motivační dopis v angličtině spolu s životopisem v angličtině nebo češtině emailem na adresu jurnost@czechaid.cz s kopií na adresu necasova@czechaid.cz. Ústní pohovory s vybranými uchazeči budou probíhat průběžně po přihlášení uchazečů. Více informací o nabídce zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace