Czech English

ČvT – Assessment centrum

Člověk v tísni, o.p.s. pořádá Assessment centrum pro zájemce o práci na zahraničních misích

Člověk v tísni již od roku 2002 úspěšně hledá své nové spolupracovníky a spolupracovnice v rámci tzv. Assessment centra, tedy 2 denního skupinového výběrového řízení. Během něj plní zájemci o práci na zahraničních misích týmové či individuální úkoly, řeší případové studie či modelové situace. Kromě toho také mají možnost hovořit s dlouholetými zkušenými členy našeho týmu o tom, jaké to je, žít a pracovat v rozvojové zemi a poznat prostředí, do kterého mají zájem se začlenit. Pomocí Assessment centra vyhledáváme nejenom kvalifikované programové manažery, ekonomy, či specialisty ale i mladé začínající zájemce o rozvojovou problematiku, naše budoucí stážisty či dobrovolníky. Více informací o možnosti působení na misích najdete zde.     Nástup: 2014/2015 Trvání: standardně 18 měsíců, případně podle typu pozice Místo působení: zahraniční mise společnosti Člověk v tísni/centrála v Praze  Způsob výběru: Assessment centrum
 • uzávěrka pro zaslání životopisu 1. 10. 2014, CV a motivační dopis zasílejte na HR@clovekvtisni.cz
 • pohovory v termínu 6. – 10. 10. 2014
 • Assessment centrum 17. – 18. října v Praze
Hlavní odpovědnosti programových managerů a vedoucích pracovníků na misích jsou:
 • strategické plánování programů mise tak, aby korespondovaly s potřebami země a prioritami ČvT
 • řízení či supervize běžících projektů, řešení problémů
 • dohled nad finančním managementem mise / programů
 • vedení týmů místních i zahraničních zaměstnanců (v případě vedoucí(ho) mise), zodpovědnost za práci s lidskými zdroji
 • zjišťování potřeb na místě, možností financování a psaní projektů
 • reprezentace mise / programu ve vztahu k médiím, širší veřejnosti, autoritám a partnerům
Ideální kandidát/ka
 • má manažerské zkušenosti – vedení lidí a projektů
 • mluví a píše plynule anglicky, (případně francouzsky, rusky či portugalsky)
 • je vysoce vnitřně motivován/a pracovat v rozvojových zemích,
 • je osobnostně vyvážená/ný a má zdravý vztah k riziku
 • je otevřená/ný kulturním rozdílům a nedělá jí/jemu problém upravit svůj manažerský styl při práci s lidmi z odlišných kulturních oblastí,
 • výhodou je zkušenost s vedením projektů rozvojové/ humanitární pomoci, znalost jednotlivých zemí a regionů, případně relevantní odbornost.
Člověk v tísni Vám nabízí:
 • zodpovědné vedoucí pozice
 • dynamické prostředí
 • práci na projektech, které mají měřitelné výsledky
 • zázemí stabilní organizace
   

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace