Czech English

ČvT – finanční manažer v zahraničí

Člověk v tísni hledá finanční manažery/ky pro mise v zahraničí

Místo výkonu: Podle aktuálních potřeb misí Datum nástupu: podzim 2014 / začátek roku 2015 Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Během dvaceti let své existence se Člověk v tísni stal jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě, začal se také věnovat oblasti vzdělávání a pomoci lidem žijícím v sociálním vyloučení. Člověk v tísni je členem Alliance 2015, strategické sítě sedmi evropských nevládních organizací aktivních v oblasti humanitární pomoci a rozvojových projektů. Tato spolupráce přináší efektivnější výsledky jak při práci v cílových zemích, tak i při kampaních ovlivňujících postoje politické reprezentace i široké veřejnosti v Evropě. V současné době se snažíme nalézt kolegy, kteří by mohli působit na našich zahraničních misích na pozicích finanční/ho manažera/ky, který/á je součástí vedení mise a v úzkém kontaktu s centrálou v Praze. Finanční manažer vede misi po finanční stránce, zejména:
 • dohlíží nad správností účetnictví mise,
 • stará se o finanční plánování mise,
 • dohlíží nad finančními toky na misi
 • dohlíží na soulad postupů organizace s místními právními a administrativními poměry
 • poskytuje finanční servis ostatním pracovníkům mise,
 • je zodpovědný za finanční reportování centrále a donorům
Vhodný kandidát na tuto pozici:
 • má SŠ/VŠ ekonomického zaměření,
 • ovládá podvojné účetnictví (alespoň znalost ze školy),
 • má zkušenost s prací v účetním či ekonomickém softwaru,
 • ovládá velmi dobře angličtinu, případně vedle toho i francouzštinu nebo portugalštinu
 • je zodpovědný a systematický, dlouhodobě zvládá velké pracovní nasazení
 • má zkušenost s vedením týmu, zaučováním a kontrolou podřízených
 • má vynikající komunikační dovednosti
 • zkušenost s pobytem v rozvojové zemi je velkou výhodou
Člověk v tísni Vám nabízí:
 • možnost přímo sledovat smysluplnost výsledků své práce,
 • práci v dynamické organizaci s dlouholetou zkušeností, vysokou mírou odbornosti a silnými mezinárodními vazbami,
 • prostor pro seberealizaci a osobní rozvoj,
 • logistické a bezpečnostní zázemí stabilní organizace,
 • odpovídající finanční ohodnocení.
Vážné zájemce prosíme, aby posílali průběžně svůj strukturovaný životopis a motivační dopis Zuzaně Dvořákové emailem na HR@clovekvtisni.cz Jako předmět zprávy uveďte „Finanční manažer/ka – mise“. Tento inzerát v českém i anglickém jazyce naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace