Czech English

ČvT – Vedoucí mise v Arménii a Gruzii

Člověk v tísni hledá vedoucí/ho mise v Arménii a Gruzii Člověk v tísni v Arménii působí od roku 2003 a Gruzii od roku 2005. Soustředí se hlavně na projekty v oblasti vzdělávání, podpory občanské společnosti, rozvoje zemědělství a obživy,  podpory drobného podnikání a rozvoje sociálních služeb a prevenci migrace. V Gruzii organizace pracuje na západě země v regionu Imereti a hlavním městě Tbilisi a v Arménii zejména v hlavním městě Jerevanu a přilehlých regionech. Díky dlouhodobému působení patří Člověk v tísni v Arménii i Gruzii mezi etablované nevládní organizace. Místo působení: Gruzie, Arménie Nástup: září 2014 Délka působení: 24 měsíců Vedoucí mise Hlavním úkolem vedoucí/ho mise je dbát na celkové fungování, finanční stabilitu a  programový rozvoj mise,  HR management a práci s místním týmem, reprezentaci mise v Gruzii a Arménii a koordinaci jejích aktivit s ČvT,  za koordinaci kanceláří a regionálních poboček, koordinaci a spolupráci s partnerskými organizacemi,  donátory a místními úřady. Vedoucí mise je odpovědný/á zejména za:  • řízení celého týmu mise v Gruzii I Arménii • strategické plánování rozvoje  programů mise tak, aby korespondovaly s potřebami dané země a prioritami ČvT, • fundraising a rozvoj vztahů s donory, • dohled nad finančním managementem mise, • supervizi a rozvoj programů včetně přípravy a psaní návrhů projektů, pravidelného reportování a zajištění monitoringu a evaluace mise, • reprezentaci mise ve vztahu k médiím, širší veřejnosti a partnerům, včetně velvyslanectví, Evropské komise a místním i centrálním úřadům. Hlavní požadavky na kandidáty: Podmínkou je: • prokazatelná manažerská zkušenost (min 2 roky) , optimálně z  prostředí mezinárodní neziskové organizace či z podobného typu programu, včetně péče o profesní rozvoj zaměstnanců • zkušenosti s institucionálním fundraisingem a práce s velkými donorskými agenturami (Evropská komise), psaní projektů • strategické plánování programů, řízení projektového cyklu • znalost principů humanitární a rozvojové spolupráce, • výborná znalost angličtiny je  podmínkou, znalost ruštiny či místních jazyků velkou výhodou. Výhodou je: • VŠ vzdělání v oboru blízkém aktivitám ČvT v regionu • Znalost region Jižního Kavkaz či Postsověstkého prostoru či zájem o ně • Zkušenost s advokačními aktivitami, prosazováním institucionálních změn,   podporou reforem a zapojováním obyvatel do rozhodovacích procesů   Člověk v tísni nabízí:  • samostatnou a zodpovědnou práci, • možnost podílet se na strategickém rozvoji mise ČvT v Arménii a Gruzii • prostor pro seberealizaci a osobní rozvoj, • odpovídající finanční ohodnocení dle platových tabulek ČvT • uhrazeni nákladů na ubytování, víza, pojištění a očkování • 25 dní dovolené ročně, 2 x ročně uhrazení letenky na návrat do ČR   Vážné zájemce prosíme, aby poslali své CV a motivační dopis v angličtině do 28.8.2014 Barboře Jančové na email HR@clovekvtisni.cz. Rádi bychom upozornili, že budeme oslovovat pouze vybrané kandidáty. Děkujeme za pochopení.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace