Czech English

ČvT_vedoucí pobočky na Ukrajině

Člověk v tísni (ČvT) je nevládní nezisková organizace, která se zaměřuje na humanitární a rozvojovou pomoc. Více o aktivitách ČvT se můžete dočíst na webu www.clovekvtisni.cz.

V současné době se Člověk v tísni chystá otevřít novou pobočku na Ukrajině, která by posílila probíhající programy a poskytování humanitární pomoci lidem postiženým boji a nuceným vysídlením.

Základní rolí vedoucí/ho pobočky Člověka v tísni bude posouzení a navrhnutí nejvhodnější formy humanitární pomoci; styk a koordinace s místními partnery z řad občanské společnosti, úřady, donory, mezinárodními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry; dohled a zlepšení dopadu a kvality probíhajících programů; zapojení do fundraisingových aktivit; vytvoření plně funkční kanceláře v Kyjevě, včetně registrace organizace a najmutí základního týmu.

Začátek: červenec 2014

Délka trvání: do 31. prosince 2014 s možností prodloužení

Umístění: Kyjev (výjezdy do terénu na východní Ukrajinu)

Hlavní náplň práce:

 • Reprezentace Člověka v tísni
 • Posouzení v terénu, identifikace potřeb, spolupráce na formulaci strategií pomoci
 • Příprava koncepčních poznámek a konečného navržení projektu
 • Fundraisingové aktivity
 • Nábor a vedení týmu
 • Projektová/programová implementace
 • Spolupráce s místními partnery a úřady
 • Řízení bezpečnosti v terénu
 • Vyhodnocení příležitostí a navázání spolupráce s místními partnery
 • Reporting

Hlavní požadavky:

 • Předešlá zkušenost z regionu a znalost lokálních dynamiky nutností
 • Zkušenost s projektovým řízením
 • Silné diplomatické, mezikulturní a vedoucí dovednosti
 • Dobré psací dovednosti
 • Spolehlivost a samostatnost
 • Výborná mluvená i psaná znalost angličtiny nutností
 • Základní znalost ruštiny výhodou (alespoň pasivní a základy mluvení)

Vážné zájemce o pozici prosíme, aby posílali strukturované životopisy a motivační dopisy e-mailem co nejdříve personalistce Barboře Jančové: barbora.jancova@peopleinneed.cz. Pouze vybraní uchazeči budou kontaktováni.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace