Czech English

Diakonie ČCE hledá koordinátory/koordinátorky

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce hledá nové kolegy/kolegyně na následující pozice:

  • Koordinátor/ka globálního rozvojového vzdělávání – Více informací o pozici zde.
  • Koordinátor/ka zemědělských projektů – Více informací o pozici zde.
  • Koordinátor/ka dobrovolníků – Více informací o pozici zde.

Svůj životopis v češtině a motivační dopis v angličtině (pro pozici koordinátora dobrovolníků stačí obojí v češtině) zasílejte na adresu sekretariat.hrs@diakonie.cz do 9. 4. 2015. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace