Czech English

Diakonie ČCE – Metodik GRV pro modul „VODA A ROZVOJ“

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce hledá metodika/metodičku, který/á vytvoří aktivity pro žáky ZŠ a náplň semináře pro pedagogy ZŠ na téma „Voda a rozvoj“.

Modul „Voda a rozvoj“ by měl dle našich představ akcentovat problematiku dostupnosti a sanitace vody v rozvojovém světě a nastiňovat souvislosti a provázanost tohoto tématu se životem žáků ZŠ v ČR.

Požadujeme:

  • zkušenosti s tvorbou vzdělávacích materiálů pro žáky ZŠ a metodických materiálů pro pedagogy ZŠ
  • povědomí o globálním rozvojovém vzdělávání
  • schopnost spolupráce se členy poradní skupiny
  • možnost začít pracovat na zadání co nejdříve

Nabízíme:

  • práce na DPP či ŽL (rozsah práce cca 100 hodin)
  • odpovídající finanční ohodnocení
  • spolupráci s odborníky
  • pravidelné konzultace s koordinátorem GRV

Životopis zasílejte do 3. 5. 2015 na kabova.spolu@diakonie.cz.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace