Czech English

Diakonie ČCE – Nabídka spolupráce: Monitorovací zpráva a Policy paper

V rámci evropského projektu DEAR (Development Education and Awareness Raising) Cíle udržitelného rozvoje a migrace hledá Diakonie autora/autorku (příp. kolektiv) monitorovací zprávy  a policy paperu. Tématické okruhy zprávy budou: Sociální inkluze migrantů, Ekonomická a politická inkluze migrantů, Global Compact for Migration, Mezinárodní partnerství a Gender a migrace. Rozsah zprávy: 25-30 stran. První verze zprávy by měla být hotova do konce října 2020, finální verze do konce prosince 2020. Honorář: 45 000,-. Na základě monitorovací zprávy by měl být dále vytvořen policy paper, shrnující doporučení k naplnění cílů/podcílů SDGs zmíněných v monitorovací zprávě. Rozsah policy paperu: 5 stran. Kompletní dokončení do konce prosince 2020. Honorář: 7000,-. Pro více informací se obraťte na Karolínu Žižkovou.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace