Czech English

Diakonie ČCE – Vedoucí sekce humanitární pomoci Diakonie pro ČR

Diakonie ČCE vypisuje výběrové řízení na vedoucího sekce humanitární pomoci Diakonie pro ČR. Vedoucí sekce se podílí na prevenci mimořádných událostí, koordinaci pomoci na území ČR či jednáních o krizovém řízení ČR. Důležité je mít znalosti projektového cyklu, finančního řízení či komunikační a prezentační dovednosti. V případě zájmu zašlete životopis do 23. dubna. Více informací naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace