Czech English

Diakonie + Člověk v tísni – EU Aid Volunteers

Humanitární organizace potřebují více odborníků, kteří budou schopni pomáhat v oblastech stižených katastrofami. V přípravě budoucích humanitárních pracovníků pomáhá program EU Aid Volunteers, který propojuje dobrovolníky s neziskovými organizacemi ve zranitelných oblastech. V roce 2017 se za Českou republiku může zúčastnit až 16 dobrovolníků. Osm skrze Diakonii ČCE a osm skrze Člověka v tísni. Diakonie vysílá své dobrovolníky do Etiopie, Kambodži, Ugandy a Nepálu, kde se seznámí s tématy jako resilience- building, early warning či disaster risk management. Více o projektech dobrovolníků Diakonie naleznete zde. Zájemci, hlaste se do 8. května! Dobrovolnické programy EU Aid Volunteers Člověka v tísni v Angole, Myanmaru, Kambodži, Filipínách či Gruzii naleznete zde a deadliny se liší dle jednotlivých zemí.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace