Czech English

Dobrovolník do mediálního oddělení – Člověk v tísni

Člověk v tísni hledá do svého mediálního oddělení dobrovolníka. Termín nástupu je srpen či září 2013. Uchazeč o dobrovolnickou práci v mediálním týmu ČvT by měl v ideálním případě splňovat tyto dovednosti: •    vysoká míra samostatnosti •    psaní a editace textů v různých žánrech a další novinářské dovednosti (ideálně doložené vlastními články v tisku nebo na internetu) •    výborná znalost angličtiny, příp. dalších jazyků •    komunikativnost •    kreativita •    organizační schopnosti •    nadstandardní technické dovednosti při práci s PC •    schopnost rychle se učit, která může vyvážit případné nedostatky v požadavcích výše

ČvT nabízí:

•    praxi v profesionální neziskové organizaci •    práci v zajímavém kolektivu •    prostor pro osobní rozvoj, tvořivost a samostatné myšlení •    doporučení pro budoucího zaměstnavatele •    nástup v srpnu či v září 2013
ČvT předpokládá, že by dobrovolník mohl pracovat 5-6 hodin týdně či jednou za 14 dní a docházel by přímo na pracoviště v Praze na adrese Šafaříkova 24, Praha 2. V případě zájmu prosím pošlete svůj motivační dopis e-mailem na media@clovekvtisni.cz a přiložte ukázky dosud publikovaných textů. Pro více informací kontaktujte 777 787 943.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace