Czech English

Evaluace Lógar

Dovolujeme si Vás upozornit na nově zveřejněnou výzvu k předkládání nabídek na evaluaci PRT Lógar. Předmětem výběrového řízení je evaluace rekonstrukční a rozvojové činnosti českého Provinčního rekonstrukčního  týmu  v provincii  Lógar  (dále  jen  PRT  /Lógar/),  Afghánistán  v letech  2008-2012 realizované v gesci Ministerstva zahraničních věcí ČR. Předmětem  výběrového  řízení  je  provedení  ex-post  evaluace  v kombinaci  s průběžnou  evaluací (část projektů dosud běží nebo bude čerstvě uzavřena, civilní část PRT  bude v průběhu evaluace ještě částečně fungovat, resp. ukončovat svou činnost). Přílohy si můžete stáhnout přímo zde: Text výzvy a podmínky nebo na stránkách MZV ČR.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace