Czech English

FAIRTRADE ČESKO A SLOVENSKO – Manažer/Manažerka PR

Fairtrade Česko a Slovensko hledá vhodného kandidáta na pozici Manažera/Manažerky PR. Uchazeč by měl/a mít příjemné vystupování a jednání, být pečlivý/á a mít vytříbený cit pro český jazyk, mít zájem o témata týkající se fair trade, rozvojové spolupráce, marketingu a obchodu. Na základě dostupných informací i vlastní fantazie napište klasickou tiskovou zprávu ke spuštění nové kampaně cílené na české spotřebitele s názvem „Férově vlakem i autobusem“. Do 12. 2. 2018 prosím zašlete Váš stručný životopis, krátký motivační dopis a zpracovaný úkol ve formátu .doc /.docx na adresu dreamjob@fairtrade-cesko.cz. Další informace naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace