Czech English

FoRS hledá dobrovolníky pro aktivity v rámci Evropského roku pro rozvoj

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci, platforma sdružující téměř 50 českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších subjektů působících v oblasti rozvojové spolupráce, rozvojového vzdělávání a humanitární pomoci, hledá dobrovolníky pro pomoc s distribucí tištených materiálů v rámci kampaně World´s Best News. Co jsou World’s Best News? Mezinárodní kampaň, která vznikla původně v Dánsku, zaměřená na šíření dobrých zpráv z rozvojového světa. Pomocí různých informačních kanálů dává veřejnosti vědět o tom, jakých úspěchů dosáhly neziskové organizace při zlepšování života v rozvojovém světě. Letos se do kampaně chceme zapojit i v České republice, abychom upozornili na to, že právě rok 2015 je pro rozvojovou spolupráci přelomovým.  Budou se totiž hodnotit výsledky naplňování tzv. Rozvojových cílů tisíciletí, na kterých se v roce 2000 dohodlo mezinárodní společenství. A zároveň se dojednávají Cíle udržitelného rozvoje na léta 2016 – 2030.  Při té příležitosti byl rok 2015 vyhlášen Evropskou komisí Evropským rokem pro rozvoj. Zájemci se mohou hlásit do 23. srpna 2015  na email michaela.lenc@fors.cz. Pro více informací se obraťte na Michaelu Lenc michaela.lenc@fors.cz. Více informací k dispozici zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace