Czech English

FoRS hledá pro svůj Sekretariát v Praze zájemce/kyně na pozici ředitel/ka

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci, platforma sdružuje nevládní neziskové organizace působící v oblasti rozvojové spolupráce, rozvojového vzdělávání a humanitární pomoci, jako např. Člověk v tísni, ADRA ČR, Charita ČR a další. Zasazuje se o změny české i evropské rozvojové politiky s ohledem na odstraňování extrémní chudoby, vzdělávání neziskových organizací, ale také osvětu veřejnosti a mezinárodní partnerství. Nezávislá evaluace její činnosti je k dispozici na stránkách MZV ČR. Více na www.fors.cz.

FoRS hledá pro svůj Sekretariát v Praze zájemce/kyně na pozici:

Ředitel/ka

Náplň práce a odpovědnost:
 • Zodpovídá za celkové vedení a strategický rozvoj platformy, přípravu strategických procesů a naplňování jejich závěrů.
 • Zodpovídá se Správní radě, předkládá návrhy pro její rozhodnutí a vede její zasedání.
 • Zastupuje FoRS na jednáních s představiteli ministerstev, zahraničních nevládních organizací a institucí v ČR a zahraničí.
 • Komunikuje a jedná s více než 50ti členskými organizacemi FoRS, zajišťuje jejich zapojení do všech důležitých procesů, vede zasedání a zpracovává podněty ze strany členů.
 • Zodpovídá ve spolupráci s dalšími pracovníky za obsahovou přípravu společných stanovisek organizací ve FoRS v oblasti rozvojové spolupráce a jejich prezentaci vůči vládním institucím aj.
 • Připravuje a realizuje projekty, je zodpovědný/á za obsah a náležitosti všech dotačních žádostí za FoRS a jejich realizaci.
 • Zodpovídá za finanční řízení, fundraising, připravuje rozpočty organizace aj.
 • Vede tým 3-6 pracovnic/íků Sekretariátu.
Vhodný/á kandidát/ka by měl/a mít:
 • Dlouhodobý zájem o globální problémy, rozvojovou spolupráci, politické dění v ČR i zahraničí a evropské záležitosti.
 • Osobní motivaci podílet se na řešení věcí veřejných a rozvíjet neziskový sektor, silný smysl pro integritu a zodpovědnost.
 • Zkušenosti z obdobné vedoucí pozice včetně manažerských a vedení týmu, týmový hráč.
 • Schopnost strukturovaného a analytického myšlení a myšlení v souvislostech.
 • Participativní styl a snaha nalézat společná řešení v případě odlišných názorů.
 • Schopnost rozhodovat se i v nejasných situacích.
 • Výbornou znalost českého a anglického jazyka (francouzština výhodou).
Nabízíme:
 • Prostor pro seberealizaci a osobní odborný rozvoj, příležitost ovlivňovat rozvojovou spolupráci ČR i mezinárodně.
 • Práci s různými neziskovými organizacemi, státními a dalšími institucemi v ČR a v mezinárodním prostředí.
 • Mladé a dynamické pracovní prostředí platformy neziskových organizací.
 • Finanční ohodnocení odpovídající neziskovému sektoru, notebook, mobilní telefon a 5 týdnů dovolené.
 • Místem pracoviště je Praha, nástup: polovina března 2014, pozice je hlavní pracovním poměr po dobu mateřské a rodičovské dovolené (cca 2,5 roku).
V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis, motivační dopis (max. 1 strana v češtině) a esej na téma Výzvy a úkoly pro FoRS v měnícím se globálním kontextu (max. 2 strany v angličtině) do 31. 1. 2014 přes odpovědní formulář na http://www.jobs.cz/. Neúplné žádosti nebudou brány v potaz. Další informace na jana.milerova@fors.cz. Inzerát je k dispozici zde.  

 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace