Czech English

FoRS – Koordinátor/ka policy práce

FoRS vypisuje výběrové řízení na pozici Koordinátor/ka policy práce. Náplní práce bude zejména spolupráce na tvorbě „policy“ výstupů týmu FoRS, spojených s několikaletým mezinárodním projektem, zaměřeným na posilování souladu národních a evropských politik s potřebou směřovat k naplňování Cílů udržitelného rozvoje, zejména pak „policy“ aktivity v oblasti Odpovědná spotřeba a výroba a spolupráce s iniciativami zaměřenými na změnu politiky v oblasti Klimatických opatření. V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis, motivační dopis a úvahu do 13. 9. 2017 přes odpovědní formulář, kde zároveň najdete i více informací k dané pozici.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace