Czech English

FoRS – nabídka stáží pro studenty

FoRS nabízí stáž pro vysokoškolské studenty zabývající se problematikou rozvojové spolupráce.

FoRS je národní platforma, sdružující přes 50 českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších subjektů působících v oblasti rozvojové spolupráce, rozvojového vzdělávání a humanitární pomoci. Mezi naše hlavní činnosti patří sdílení zkušeností a podpora spolupráce mezi nevládními neziskovými organizacemi i státními institucemi, vzdělávání a zvyšování odborných kapacit organizací a zastupování společných zájmů organizací vůči české státní správě a EU. Více informací naleznete na www.fors.cz.

Délka stáže:  preferujeme min. 6 měsíců, případně dle dohody Místo:  Sekretariát FoRS, Vladislavova 12, Praha 1 Pracovní doba:  2 dny v týdnu, větší rozsah vítán, nástup na konci ledna 2014

Náplň práce stážisty/tky (bude dohodnuto dle odbornosti a zaměření stážisty/ky):

Odborná/analytická:
 • Analýza a statistické zpracování dat a dalších odborných podkladů pro zprávy týkající se zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
 • Příprava a rozesílání týdenních novinek členům/pozorovatelům a externího newsletteru (1x měsíčně) – tzn. třídění informací, sepisování článků nebo jejich redakce, komunikace s autory vč. výběr a zadávání odborných témat.
 • Příprava odborných textů na různá témata české i evropské rozvojové politiky.
Informační + Administrativní:
 • Aktualizace webových stránek www.fors.cz a www.ceskapomoc.cz – vyhledávání informací, zajímavých dokumentů a akcí z evropských webů.
 • Aktualizace databáze grantových a jiných finančních příležitostí pro činnost FoRS a jeho členů (soukromé nadace, firmy, mezinárodní organizace apod.) – průběžně.
 • Příprava podkladů pro propagační a tiskové materiály FoRS, zejména výroční zprávy, informační brožury o členech FoRS aj.
 • Aktualizace databáze kontaktů.
 • Administrace on-line fóra pro členy a pozorovatele a facebookového profilu.
 • Pomoc s přípravou projektových žádostí a závěrečných zpráv z projektů.
 • Překlady textů pro různé účely.
 • Uspořádání knihovny, archivace.
 • Příprava materiálů pro zasedání Správní rady, Valnou hromadu a další setkání FoRS.
 • Pomoc s přípravou tištěných materiálů (vyhledávání vhodných dodavatelů, sběr podkladů pro editaci materiálů, korektury).
Organizační:
 • Logistická podpora při organizaci akcí FoRS – příprava informačního balíčku pro účastníky, vyřizování víz, zajištění ubytování, prostor, techniky, tisk a příprava složek před akcí, podpora na místě, doprovod účastníků a hostů, zajištění na místě atp.

Požadavky na stážisty/tky

 • Výborná znalost anglického jazyka.
 • Zájem o, případně znalost rozvojové problematiky (studium VŠ souvisejícího oboru výhodou, ale ne nezbytnou podmínkou).
 • Dobré analytické schopnosti, schopnosti statistického zpracování dat a informací.
 • Komunikativnost, cit pro organizaci, chuť pracovat a učit se, přátelská a týmová osobnost.
 • Dobrou znalost práce s PC (MS Office, tvorba databází a webové stránky výhodou).

Nabízíme

Tato stáž je neplacená, nabízíme však:
 • Získání praktických znalostí s fungováním neziskových organizací v oblasti rozvojové spolupráce.
 • Reference a/nebo potvrzení o praxi.
 • Prostor pro Vaši kreativitu, nápady, iniciativu.
 • Příjemné pracovní prostředí a kolektiv.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Do kontaktního formuláře inzerátu na http:// jobs.cz/ (bude zpřístupněno v nejbližších dnech) přiložte stručný motivační dopis (max. 1 stránka) a strukturovaný životopis (max. 2 stránky), případně reference. Dále napište krátkou úvahu v angličtině na téma „Role rozvojové spolupráce v 21. století“ (max. 1 stránka A4). Prosíme, piště tento text samostatně, neboť si potřebujeme udělat obrázek o Vaší úrovni angličtiny.

Prosíme, nezasílejte nám tyto dokumenty e-mailem.

Prosíme, zasílejte nám odpovědi do 27. ledna. 2014. Poté budou došlé odpovědi vyhodnoceny a vybraní zájemci přizváni na ústní kolo výběrového řízení.

Více informací podá Jana Miléřová, jana.milerova@fors.cz , 777 756 700.

Inzerát je k dispozici zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace