Czech English

FoRS – stáž pro studenty/ky VŠ

FoRS nabízí stáž pro vysokoškolské studenty/ky zabývající se problematikou zahraniční rozvojové spolupráce.

FoRS je národní platforma, sdružující přes 50 českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších subjektů působících v oblasti rozvojové spolupráce, rozvojového vzdělávání a humanitární pomoci. Mezi naše hlavní činnosti patří sdílení zkušeností a podpora spolupráce mezi nevládními neziskovými organizacemi i státními institucemi, vzdělávání a zvyšování odborných kapacit organizací a zastupování společných zájmů organizací vůči české státní správě a EU.

Délka stáže:               preferujeme min. 6 měsíců, případně dle dohody

Místo:                         Sekretariát FoRS, Vladislavova 12, Praha 1

Pracovní doba:         2 dny v týdnu, větší rozsah vítán, nástup v listopadu 2015

Náplň práce stážisty/tky

 1) Informační + Administrativní:

 • Příprava týdenní novinek pro členy a pozorovatele.
 • Aktualizace webových stránek www.fors.cz – vyhledávání informací, zajímavých dokumentů a akcí z evropských webových stránek a webových stránek členů a pozorovatelů.
 • Příprava podkladů pro tištěné a on-line materiály FoRS.
 • Aktualizace databáze kontaktů na policy-makery a politiky, na novináře apod.
 • Administrace on-line fóra pro členy a pozorovatele.
 • Pomoc s přípravou projektových žádostí a závěrečných zpráv z projektů.
 • Překlady textů pro různé účely.

 2) Organizační:

 • Logistická podpora při organizaci akcí FoRS.

 3) Odborná / analytická:

 • Analýza a statistické zpracování dat a dalších odborných podkladů pro zprávy týkající se zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
 • Příprava odborných textů/článků na různá témata české i evropské rozvojové politiky.

Požadavky na stážisty/tky:

 • Výborná znalost anglického jazyka.
 • Zájem o rozvojovou problematiku (studium VŠ souvisejícího oboru výhodou, ale ne nezbytnou podmínkou).
 • Komunikativnost, cit pro organizaci, chuť pracovat a učit se, přátelská a týmová osobnost.
 • Dobrou znalost práce s PC (MS Office, tvorba databází a webové stránky výhodou).
 • Dobré analytické schopnosti, schopnosti statistického zpracování dat a informací.

Nabízíme:

Tato stáž je neplacená, nabízíme však:

 • Získání praktických znalostí s fungováním neziskových organizací v oblasti rozvojové spolupráce.
 • Reference a/nebo potvrzení o praxi.
 • Prostor pro Vaši kreativitu, nápady, iniciativu.
 • Příjemné pracovní prostředí a kolektiv.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Do kontaktního formuláře inzerátu na http:// jobs.cz/ (dostupný pod tímto odkazem http://bit.ly/1Lyl0mA) přiložte:

 • stručný motivační dopis (max. 1 stránka)
 • strukturovaný životopis (max. 2 stránky), případně reference
 • krátkou úvahu v angličtině na téma „Role rozvojové spolupráce v 21. století“ (max. 1 stránka A4). Prosíme, piště tento text samostatně, neboť si potřebujeme udělat obrázek o Vaší úrovni angličtiny.

Nezasílejte nám tyto dokumenty, prosím, e-mailem. Dokumenty nám do formuláře vkládejte do 28. října 2015. Poté budou došlé odpovědi vyhodnoceny a vybraní zájemci přizváni na ústní kolo výběrového řízení.

Více informací podá Michaela Lenc (michaela.lenc@fors.cz, +420 777 273 909).

Další informace zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace