Czech English

FoRS – stáž pro studenty/ky VŠ (zahraniční rozvojová spolupráce)

FoRS nabízí stáž pro vysokoškolské studenty/ky zabývající se problematikou
zahraniční rozvojové spolupráce,
humanitární pomoci a/nebo
globálního rozvojového vzdělávání.

 12747297_723055397794380_5257404631633354258_o(Studenty/ky se budou moci mj. podílet na organizaci semináře v Poslanecké sněmovně v roce 2017.)

Délka stáže:                   
 • Preferujeme min. 6 měsíců, případně dle dohody.
Místo:                                 
 • Sekretariát FoRS, Vladislavova 12, Praha 1.
Pracovní doba:               
 • 2 dny v týdnu, větší rozsah vítán, nástup na začátku listopadu 2016.

 

Náplň práce stážisty/tky:

 Informační + Administrativní:
 • Příprava týdenních novinek pro členy a pozorovatele.
 • Aktualizace webových stránek www.fors.cz – vyhledávání informací, dokumentů a akcí webových stránek členů a pozorovatelů FoRS a dalších organizací v ČR i zahraničí.
 • Příprava podkladů pro tištěné a on-line materiály FoRS.
 • Aktualizace databáze kontaktů na policy-makery a politiky, novináře apod.
 • Administrace on-line fóra pro členy a pozorovatele.
 • Pomoc s přípravou projektových žádostí a závěrečných zpráv z projektů.
 • Překlady textů pro různé účely.
 • Příprava podkladů pro zasedání pracovní skupiny Policy FoRS.
 Organizační:
 • Logistická podpora při organizaci akcí FoRS.
Odborná + analytická:
 • Analýza a statistické zpracování dat a dalších odborných podkladů pro zprávy týkající se zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
 • Příprava odborných textů/článků na různá témata české i evropské rozvojové politiky.

Požadavky na stážistu/tku:

 • Výborná znalost anglického jazyka.
 • Zájem o rozvojovou problematiku (studium VŠ souvisejícího oboru výhodou, nikoliv však nezbytnou podmínkou).
 • Komunikativnost, cit pro organizaci, chuť pracovat a učit se, přátelská a týmová osobnost.
 • Dobrá znalost práce s PC (MS Office, tvorba databází a webových stránek výhodou).
 • Dobré analytické schopnosti, schopnosti statistického zpracování dat a informací.

Nabízíme:

Stáž je neplacená, nabízíme však:
 • Získání praktických znalostí s fungováním neziskových organizací v oblasti rozvojové spolupráce.
 • Reference a/nebo potvrzení o praxi.
 • Prostor pro Vaši kreativitu, nápady, iniciativu.
 • Příjemné pracovní prostředí a kolektiv.

Jak se přihlásit?

Do kontaktního formuláře inzerátu na webu jobs.cz (dostupný pod tímto odkazem) přiložte:
 • stručný motivační dopis (max. 1 stránka);
 • strukturovaný životopis (max. 2 stránky), případně reference;
 • krátkou úvahu v angličtině na téma „Role rozvojové spolupráce do roku 2030“ (max. 1 stránka A4). Prosíme, piště tento text samostatně, neboť si potřebujeme udělat obrázek o Vaší úrovni angličtiny.
Prosíme, nezasílejte nám tyto dokumenty e-mailem. Uzávěrka přihlášek je 10. října 2016. Došlé odpovědi budou vyhodnoceny a vybraní zájemci přizváni na ústní kolo výběrového řízení. Bližší informace: Michaela Ditrych Lenc (michaela.lenc@fors.cz, +420 777 273 909).

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace