Czech English

Fórum 50% – Ředitel/ředitelka

Fórum 50% je významná česká nezisková organizace, která usiluje o vyvážené zastoupení žen a mužů v politice a v rozhodovacích pozicích. Ředitel/ředitelka je statutárním orgánem společnosti a zodpovídá se Správní radě. Náplní práce je především finanční řízení organizace, vedení týmu a personalistika či zastupování organizace navenek. V případě zájmu zašlete na adresu sticka@padesatprocent.cz nejpozději do 24. 9. 2017 strukturovaný životopis, motivační dopis a kontaktní informace alespoň na dvě osoby, které poskytnou reference. Více informací o pozici najdete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace