Czech English

GLEN Annual Event hledá experta globálního rozvojového vzdělávání

Pracovní skupina Globální rozvojové vzdělávání v rámci GLEN hledá experta/expertku. Prací experta bude poskytnout přípěvek na  téma vývoje GRV z evropského konceptu k celosvětové vizi v délce cca 30-ti minut. Dále bude povinností experta facilitace navazující diskuze v délce 3,5 hodiny. Odměna 300 eur. Zasedání pracovní skupiny se uskuteění 9. 11. 2012 ve Slovinsku. Ubytování a strava na místě budou zajištěny, proplacení cestovních nákladů je samozřejmostí. Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace