Czech English

Glopolis – Nabídka stáže s možností přivýdělku

Glopolis, o.p.s. působí od roku 2004 jako nezávislé centrum pro analýzy a síťování na podporu odolné občanské společnosti, udržitelné ekonomiky a odpovědné demokracie napříč společenskými bublinami.
Nyní hledá dva šikovné lidi na analytickou, informační a koordinační výpomoc v těchto programech:

  • NeoN – spolupráce nevládních organizací pro podporu demokracie, právního státu, občanské společnosti a udržitelného rozvoje.
  • Sustainable Finance – spolupráce nevládních organizací, finančních a dalších firem na zvyšování udržitelnosti české ekonomiky.

Start ihned, 1-3 dny v týdnu, na 6 až 12 měsíců i dále. Odměny za vypracované výstupy podle dohody. Veškeré informace zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace