Czech English

Hnutí DUHA – Grantový fundraiser/fundraiserka pro zahraniční zdroje

Hnutí DUHA hledá kolegu, který bude zajišťovat grantovou administrativu zahraničních zdrojů (sledování grantových uzávěrek, spolupráce s pověřenými pracovníky programů na přípravě grantových žádostí a rozpočtů), připravovat grantové žádosti, tvořit databázi zahraničních nadačních zdrojů (včetně vedení stážistů vyhledávajících tyto zdroje) spolupracovat na strategickém fundraisingu, jednat s nadacemi a dalšími dárci. Jedná se o 0,4 úvazek od dubna 2018 (možnost dřívějšího nástupu výhodou), místo v kanceláři v Brně nebo v Praze, plat 7 200 – 8000 Kč. Další informace nalznete na této stránce.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace