Czech English

INEX -SDA – dvě stáže v PR sekci

INEX – SDA momentálně nabízí dvě stážistické pozice v PR sekci, dbají  na to, aby si z ní každý odnesl praktické zkušenosti a skutečně se podepsal na tom, jak se v INEXu komunikuje a uplatnil svou kreativitu. Hlavní náplní práce bude: psaní, korektura a editace článků, úprava a kontrola webového obsahu, překlady do anglického jazyka, sbírání a zpracovávání příběhů dobrovolnictva a další. Přihlaste se do 15. prosince tím, že pošlete na adresu marketa.rysava@inexsda.cz svůj životopis a motivační dopis. Více informací naleznete zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace