Czech English

Koordinátor/ka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje výběrové řízení na místo koordinátora/ky programu Vzdělávání dětí a mladých lidí. Tento program prosazuje rovné šance na vzdělání pro všechny děti v České republice a přispívá k zavádění moderních metod do výuky. Oblast činnosti:         lidská práva Forma spolupráce:   Placená práce – plný úvazek Základní povinnosti a zodpovědnosti: • Celková podpora programu Vzdělávání dětí a mladých lidí při prosazování rovných šancí ve vzdělávání • Průběžný monitoring a reporting naplňování rovných šancí ve vzdělávání v ČR • Koordinace a organizace advokačních aktivit Nadace OSF • Realizace aktivit programu v souladu se schválenou strategií • Rozvoj spolupráce se stávajícími i novými partnery v oblasti školství a vzdělávání – na úrovni politické, veřejné správy, odborných asociací, vzdělávacích institucí, aj. • Udržovat dialog s klíčovými vládními politiky a hledat možnosti, jak prosazovat koncept inkluzivního vzdělávání • Příprava podkladů pro jednání s veřejnou správou, politiky, vzdělávacími institucemi a odbornými partnery • Organizace veřejných akcí • Komunikace a PR, aktivní práce s médii (ve spolupráci s komunikačním oddělením) • Koordinace se zahraničními partnery ze sítě Open Society Foundations Požadujeme: • Vysokoškolské vzdělání • Zkušenosti a znalosti z oblasti vzdělávání, školství • Zkušenosti a znalosti fungování veřejné, státní správy • Široký celospolečenský přehled • Dobré analytické schopnosti • Výborné organizační a komunikační dovednosti • Zodpovědnost a spolehlivost • Velmi dobrou znalost anglického jazyka slovem i písmem • Bezúhonnost Nabízíme: • Samostatnou a kreativní práci na zajímavých a smysluplných projektech v renomované organizaci • Profesionální a tvůrčí tým, příjemné pracovní prostředí • Přesah do mezinárodní sítě nadací Open Society Foundations • Motivující platové ohodnocení, včetně zaměstnaneckých výhod (výše platu bude odpovídat kvalifikaci a praxi uchazeče/uchazečky a stanoveným platovým podmínkám nadace.) • Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje • Nadace Open Society Fund Praha je zaměstnavatel, který se řídí zásadou rovných příležitostí pro všechny. Výběrové řízení: Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je zaslání: • strukturovaného životopisu • motivačního dopisu (max. 1 A4) • jmen a kontaktů (telefon a e-mail) tří osob, které mohou poskytnout reference Uchazeči/uchazečky, kteří projdou prvním kolem výběrového řízení, budou pozváni na osobní pohovor. Předpokládaný termín nástupu je únor/březen 2014. Zájemce prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu na e-mailovou adresu: konkurz@osf.cz (do pole předmět uveďte „koordinátor/ka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí“) a to nejpozději do 16. února 2014.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace