Czech English

MKC hledá finanční/ho manažera/ku

Multikulturní centrum Praha, z. s. vypisuje výběrové řízení na pozici finanční manažer/ ka. Multikulturní centrum Praha je nezisková organizace se sídlem v centru Prahy, která již přes deset let působí v oblasti migrace a interkulturního vzdělávání (více info na www.mkc.cz).

Bližší informace o výběrovém řízení naleznete zde. Termín pro podání přihlášek: průběžně, nejpozději do 20. února 2014 na e-mail director@mkc.cz .

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace