Czech English

Možnosti stáží na Institutu pro kulturní diplomacii

Německý Institut pro kulturní diplomacii nabízí v Berlíně stáže začínající 2. 12. 2013. Stáže jsou vhodné pro jedince, kteří by rádi získali praktickou zkušenost v práci v nevládní organizaci v poli kulturní diplomacie. Žadatelé by měli pocházet z následujících oblastí: mezinárodní vztahy, globální politika; umění, kultura, hudba, sport, literatura; komunikace, žurnalistika; administrace; event management; fotografie a video. Více informací naleznete zde. Email: info@culturaldiplomacy.org  

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace