Czech English

MZV ČR: Diplomat ZÚ v Astaně

Do 5. 11. 2018 se můžete účastnit výběrového řízení MZV na služební místo v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na místo vedoucí/-ho oddělení konzulárního – diplomata ZÚ v Astaně. Místem výkonu služby je Praha. Specifikace agendy se dotýkají zpracování agendy schengenských víz, řešení vízových případů, výkon konzulárních agend či pomoc v nouzi českým občanům. Přesné požadavky jsou k nalezení ZDE.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace