Czech English

MZV ČR – Stáž v odboru států Blízkého východu a severní Afriky

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výběrové řízení na stáž v odboru států Blízkého východu a severní Afriky (BVA), který se zabývá zahraničněpolitickými, bezpečnostními a bilaterálními obchodně-ekonomickými otázkami týkajícími se uvedeného teritoria. Stáž je určena pro VŠ studenty zaměřené na problematiku regionu a politik EU vůči němu, kteří studují v bakalářském či magisterském cyklu a případně i pro doktorandy, navazuje-li studium v doktorském programu na studium magisterské. Všechny potřebné informace o náplni stáže a podmínkách naleznete zde. Žádost zasílejte na adresu bva@mzv.cz do 20. 11.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace