Czech English

Nabídka placených stáží pro odborníky z nečlenských zemí Visegrádské skupiny

Think Visegrad-V4 vypisuje výběrové řízení na placenou stáž pro odborníky z řad mimo Visegradskou skupinu. Think tank založený v roce 2012 analyzuje zásadní témata a otázky v oblasti mezinárodních vztahů, politiky a ekonomiky v rámci Visegrádské skupiny států (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko) a poskytuje doporučení místním vládám a řídícím orgánům. Think tank umožní 8 vybraným odborníkům zapojit se do činnosti této platformy v jednotlivých zemích po dobu 6 až 8 týdnů. Přihlášky je možné zasílat do 14. 12. 2012 na thinktank@sfpa.sk. Další informace o činnosti think tanku a požadavcích pro uchazeče naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace