Czech English

NESEHNUTÍ – Stáž v programu Cesta iniciativy – Ukrajina

Chcete jet na Ukrajinu nejen na dovolenou, ale s cílem pomoci místní občanské společnosti a aktivistkám*ům? Máte volný čas, který byste rádi věnovali spolupráci s inspirativními a odvážnými lidmi z Ukrajiny? Nevládní nezisková organizace NESEHNUTÍ  hledá stážistku nebo stážistu na neplacenou dobrovolnickou pozici do programu Cesta iniciativy na dobu min. 6 měsíců během roku 2020. Pokud máte o nabízenou dobrovolnickou pozici zájem, zašlete do 15. března 2020 Váš strukturovaný životopis a krátký motivační dopis (půl strany A4) e-mailem na adresu martin@nesehnuti.cz s předmětem „stáž v Cestě iniciativy“. Více informací o nabízené pozici zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace