Czech English

Organizace Neslyšící s nadějí hledá zájemce/kyně na pozici koordinátor/ka

Neslyšící s nadějí – občanské sdružení (NsN, o.s.) působící v oblasti rozvojové spolupráce a pomoci pro osoby se sluchovým postižením, prosazuje změny v rozvojové politice zaměřené na osoby sluchově postižené v rozvojových zemích a také jedná s ohledem na odstraňování diskriminace, zejména v oblasti lidských (jazykových) práv a vzájemnou spolupráci mezinárodních partnerství neslyšících. Organizace čerpá dotační prostředky ze zdrojů ČRA a MZV ČR. Více na www.neslysicisnadeji.org.

NsN hledá pro nový tým Sekretariát v Praze zájemce/kyně na pozici: koordinátor/ka Náplň práce a odpovědnost:
 • práce s projekty v rámci rozvojové spolupráce
 • zastupování NsN na jednáních s úředníky ministerstev, nadací
 • tvůrčí korespondence se zahraničními nevládními organizacemi a institucemi neslyšících
 • příprava projektů dle doporučených žádostí za NsN a jejich realizace
 • spolupráce s koordinátory za NsN
Vhodná(ý) kandidát(ka) by měl(a) mít:
 • intenzivní zájem o globální problémy, rozvojovou spolupráci, politické dění v zahraniční v oblasti
 • rozvojových záležitostí
 • osobní motivaci podílet se na řešení problematiky zdravotně (sluchově) postižených v
 • rozvojových zemích
 • zkušenosti z obdobné pozice v koordinátorském týmu
 • schopnost bezproblémové spolupráce s týmem organizace
 • výbornou znalost českého a anglického jazyka (případná francouzština vítána)
Nabízíme:
 • případné doplnění znalostí na školeních či kurzech – zdarma
 • zpočátku spolupráce s NsN formou DPP, pak v případě zájmu pokračování spolupráce na další
 • období
 • nástup v polovině března 2014
V případě zájmu zašlete strukturovaný CV a motivační dopis (max. 1 strana v češtině) a esej na téma „Výzvy a úkoly pro NsN v prosazování lidských práv pro osoby se zdravotním postižením“, a to nejpozději do 28. února 2014. NsN po výběru dle CV pozve zájemce k pohovoru během začátku března 2014. Kontakt: organizace.nsn@gmail.com Inzerát je k dispozici zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace