Czech English

Plan EU Office: stáž pro EU Funding

Plan EU Office se sídlem v Bruselu vypsala výběrové řízení na pozici stážisty pro EU Funding. Jedná se o nabídku na plný pracovní úvazek s délkou trvání 6 měsíců, jejíž náplní je podpora implementace grantových programů. Přihlášky zahrnující CV a motivační dopis lze zasílat do 21. března 2014 na adresu pilar.camposguiu@plan-international.org. Podrobnější informace týkající se náplně práce, požadované kvalifikace a platových podmínek naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace