Czech English

Plan International – Evaluation Safer Cities for Girls Programme

Plan International, Women in Cities International (WICI) a UN-HABITAT hledají zkušené evaluátory pro externí evaluaci projektu „Safer Cities for Girls programme“, který se konal v Indii, Ugandě, Vietnamu a Egyptě. Cílem je evaluace pozitivních a negativních dopadů projektu. Metodologie není předem určena, stejně jako výběr respondentů. Své project proposal zasílejte do 25. února Harriet Lange na adresu harriet.lange@plan.de. Zde naleznete informace o projektu a plné znění evaluační nabídky (ToR).

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace