Czech English

Pracovníci Legislativního centra Zeleného kruhu

Zelený kruh je nezisková nevládní asociace sdružující české organizace aktivní v ochraně životního prostředí a přírody. Nabízíme netradiční, smysluplnou práci v oblasti legislativy životního prostředí a v týmu zajímavých lidí, s místem výkonu práce v centru Prahy a odpovídajícím ohodnocením, s možností cestovat, dále se vzdělávat a účastnit se významných jednání doma i v zahraničí. V současnosti se hledá Řídící pracovnice nebo pracovník pro Legislativní centrum Zeleného kruhu (chief policy officer) – 1,0 úvazku a Pracovnice nebo pracovník pro Legislativní centrum Zeleného kruhu (policy officer)– 0,5 úvazku Odpovědi na inzeráty příjímá Zelený kruh do pondělí 22. 10 .2012

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace