Czech English

Stáž pro studenty/ky VŠ (zahraniční rozvojová spolupráce)

FoRS nabízí stáž pro vysokoškolské studenty/ky zabývající se problematikou

rozvojové spolupráce, humanitární pomoci a/nebo globálního rozvojového vzdělávání.

FoRS je národní platforma, sdružující na 40 českých organizací občanské společnosti působících v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, globálního rozvojového vzdělávání a humanitární pomoci. Mezi naše hlavní činnosti patří vzdělávání a zvyšování odborných kapacit členských organizací, sdílení  zkušeností a rozvíjení spolupráce jak mezi členskými organizacemi, tak s partnery mimo platformu, zastupování společných zájmů vůči klíčovým aktérům zahraniční rozvojové spolupráce z veřejného, občanského i soukromého sektoru, a to na úrovni ČR i EU. Více informací naleznete na www.fors.cz, popř. na facebookových stránkách.   Délka stáže:                       min. 6 měsíců, případně dle dohody Místo:                                  Sekretariát FoRS, Vladislavova 12, Praha 1 Pracovní doba:                 2 dny v týdnu, větší rozsah vítán, nástup v květnu 2018   Náplň práce stážisty/tky Informační + Administrativní:
 • Příprava týdenního elektronického newsletteru pro členy a pozorovatele FoRS.
 • Aktualizace webových stránek fors.cz správa sociálních sítí FoRS
 • Příprava podkladů pro tištěné a on-line materiály FoRS.
 • Pomoc s přípravou projektových žádostí a závěrečných zpráv z projektů.
 • Překlady textů pro různé účely.
 • Příprava podkladů pro zasedání pracovních skupin FoRS.
 • Logistická podpora při organizaci akcí FoRS.
Odborná + Analytická:
 • Analýza a zpracování dat a jiných podkladů pro expertní zprávy týkající se zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR (vč. spolupráce na tzv. zprávě Aidwatch).
 • Příprava odborných textů/článků na různá témata české i evropské rozvojové spolupráce a souvisejících politik.
 • Administrace intranetu pro členy a pozorovatele.
 • Příprava podkladů pro jednání pracovních skupin FoRS v  oblasti Policy  a Humanitární pomoc.
 • Příprava podkladů pro tištěné a on-line materiály FoRS v oblasti policy .
 • Administrace policy sekce intranetu FoRS pro členy a pozorovatele.
 • Logistická podpora při akcích FoRS.
Požadavky na stážistu/tku
 • Výborná znalost českého a anglického jazyka slovem i písmem.
 • Zájem o rozvojovou problematiku (studium VŠ souvisejícího oboru výhodou, nikoliv nezbytnou podmínkou).
 • Komunikativnost, cit pro organizaci, chuť pracovat a učit se, přátelská a týmová osobnost.
 • Uživatelská znalost složek MS Office a sociálních sítí (tvorba databází a webových stránek výhodou).
 • Dobré analytické a statistické schopnosti zpracování dat a informací.
  Nabízíme
 • Získání praktických zkušeností s fungováním neziskových organizací v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.
 • Profesní rozvoj
 • Reference a potvrzení o praxi.
 • Prostor pro Vaši kreativitu, nápady, iniciativu.
 • Příjemné pracovní prostředí a kolektiv.
JAK SE PŘIHLÁSIT Do kontaktního formuláře inzerátu na webu jobs.cz (dostupný pod tímto odkazem) přiložte:
 1. stručný motivační dopis (max. 1 stránka);
 2. strukturovaný životopis (max. 2 stránky), případně reference;
 3. krátkou úvahu v angličtině na téma „Role rozvojové spolupráce do roku 2030“ (max. 1 stránka A4). Prosíme, piště tento text samostatně, neboť si potřebujeme udělat obrázek o Vaší úrovni angličtiny.
Uzávěrka přihlášek je 19. dubna 2018. Došlé odpovědi budou vyhodnoceny a vybraní zájemci přizváni na ústní kolo výběrového řízení, které proběhne v následujícím týdnu, případně dle domluvy. Bližší informace: Eliška Šertlerová (sekretariat@fors.cz, +420 777 273 909).

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace