Czech English

Středisko ekologické výchovy SEVER – lektor/odborný pracovník a "eko" kuchař

Organizace SEVER vyhlašuje výběrové řízení na lektora a odborného pracovníka a výběrové řízení na kuchaře ve středisku ekologické výchovy/zařízení s certifikátem „ekologicky šetrná služba“. Přihlášky uchazečů na obě pozice jsou vítány co nejdříve, nejpozději však do 20. 7. 2018. Pohovory s vybranými  zájemci budou probíhat průběžně tak, jak budou přihlášky docházet. Podrobnosti v těchto přílohách – odborný pracovník/kuchař.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace