Czech English

UNDP – Konzultační práce v Kosovu

UNDP nabízí krátkodobé konzultační práce v Kosovu v rámci nového programu Českého svěřeneckého fondu UNDP „ Expert on Demand“ na podporu vysílání expertů do zemí západního Balkánu a SNS.

Název pracovní pozice: “ Expert to review vulnerable group policies, legislation and government strategies in Kosovo

V případě zájmu o tuto pozici prosím zašlete své CV v angličtině spolu s cenovou nabídkou nejpozději do středy 3.9.2014 paní Barboře Latečkové na email  barbora.lateckova@undp.org. Cenová nabídka by měla zahrnovat DPH a veškeré náklady, tj. expertní odměnu, cestovné, diety, pojištění, příp. další náklady; postačí napsat celková suma v dolarech. Na základě desk review předložených životopisů bude vybrán nejvhodnější kandidát, se kterým se následně uskuteční ověřovací rozhovor prostřednictvím skypu. S vybraným kandidátem bude sepsána pracovní smlouva.

Předpokládaný nástup je co nejdříve, nejpozději však prvního října 2014. Časová dotace je odhadována na 10 pracovních dní (desk work 5 pracovních dnů a mise v Kosovu 5 dnů), výstupem je analytická zpráva.

Úplné znění pracovního zadání naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace