Czech English

UNICEF- Dobrovolníci na natáčení

UNICEF slaví 70 let a při té příležitosti hledá dobrovolníky všech věkových skupin, kteří by zaplnili hlediště a pomohli vytvořit atmosféru 80ti minutového pořadu, který se bude ze záznamu vysílat na programu ČT 1 dne 4. ledna 2017. Natáčení bude probíhat ve studiu České televize (Kavčí hory 140, Praha 4) ve středu 7. prosince po celý den (8.00 – 18.00 hod.).  Závazné přihlášky s uvedením jména, adresy a kontaktního telefonu zasílejte na email unicef@unicef.cz.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace