Czech English

Úřad vlády ČR

Zajímáte se o inkluzivní vzdělávání? Staňte se součástí systémového a komplexního projektu v této oblasti. Právě se otevírají nové pozice se zaměřením na vzdělávání. Úřad vlády ČR, Odbor pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výběrová řízení na pozice odborných pracovníků i manažerů a koordinátora. A to například pro spolupráci s kraji, pro poradenství při spolupráci s obcemi, pro výzkumy, komunikaci i PR. Na pobrobnosti a na to, jaké pozice jsou k mání, se podívejte na tuto stránku,

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace