Czech English

Ústav mezinárodních vztahů Praha – Výzkumná pracovnice/-ík

Ústav mezinárodních vztahů vyhlašuje výběrové řízení na pozici Výzkumná pracovnice/-ík se zaměřením na gender a rovné příležitosti v EU a mezinárodních institucích. Hlavní součástí pracovní náplně bude vypracování dvou odborných studií zaměřených na gender a rovné příležitostí v EU a v mezinárodních organizacích a na lepší zapojení Čechů do těchto institucí. Předpokladem je schopnost aplikovaného výzkumu a ochota nabídnout svoji expertízu formou analýz, doporučení a konzultací. V případě zájmu zašlete do 1. 9. 2017 strukturovaný životopis se seznamem publikací a motivační dopis na adresu kosikova@iir.cz. Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace