Czech English

Ústav mezinárodních vztahů – Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky

Ústav mezinárodních vztahů vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky veřejné výzkumné instituce. Kandidát/ka by měl/a prokázat zkušenosti se strategickým řízením a rozpočtovou odpovědností, výzkumem i veřejným vystupováním. Pokud máte o tuto pozici zájem, je třeba kromě dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání předložit strukturovaný životopis prokazující předpoklady ve výše uvedených oblastech a návrh koncepce dalšího směřování a rozvoje ÚMV v rozsahu do 5 normostran. Přihlášky lze posílat do 16. 10. 2017. Více informací o pozici zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace