Czech English

Vláda ČR – Vládní rada v Úřadu vlády ČR, Odbor koordinace evropských politik

Vláda ČR vypisuje výběrové řízení na pozici Vládní rada v Úřadu vlády ČR, Odboru koordinace evropských politik, Oddělení koordinace sektorových politik COREPER II. Pracovník reprezentuje ČR na makroregionální úrovni, podílí se na tvorbě koncepcí či koordinuje pracovní skupiny. Detailní výpis zákonných požadavků na uchazeče naleznete zde. Nabídka je otevřena do 25. února 2017.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace