Czech English

Výběrové řízení ČRA – referent/ka pro Balkán

Česká rozvojová agentura (ČRA) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/referentky pro zahraniční rozvojovou spolupráci se zaměřením na koordinaci pomoci poskytované Českou republikou do regionu západního Balkánu. Pracovní pozice Identifikace a monitoring – země západního Balkánu:

Předpokládaná náplň práce referenta/referentky:

 • příprava podkladů pro Ministerstvo zahraničních věcí v rámci programování ZRS; účast na tvorbě programů a sektorových programů spolupráce s partnerskými zeměmi v regionu západního Balkánu;
 • identifikace projektových námětů ve spolupráci s místními partnery a teritoriálně příslušným zastupitelským úřadem; oveření identifikovaných návrhů a spolupráce s oddělením formulace na převzetí projektů;
 • účast na hodnocení nabídek a návrhů projektů v rámci výběrových řízení, případně dotačních výběrových řízení;
 • příprava smluv o realizaci projektů s vybranými realizátory a zajišťování průběžného kontaktu s realizátory i místními partnery;
 • zajišťování monitoringu projektů ve spolupráci s teritoriálně příslušným zastupitelským úřadem a místními partnery, kontrola etapových a ročních zpráv;
 • spolupráce s ostatními donory působícími v partnerských zemích v regionu západního Balkánu, včetně podílu na koordinaci a dělbě práce v rámci EU;
 • udržování pravidelného kontaktu se všemi relevantními partnery, včetně zastupitelského úřadu partnerské země akreditovaného v ČR;
 • sledování aktuálních trendů, příprava podkladů v rozsahu zpracovávané agendy a plnění dalších pokynů vedoucích pracovníků ČRA.

Požadavky kladené na uchazeče:

 • Státní občanství České republiky; Trestní bezúhonnost.
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v magisterském/inženýrském studijním programu; výhodou vysokoškolské vzdělání odpovídající příslušné pracovní pozici.
 • Znalost anglického jazyka odpovídající 4. úrovni dle klasifikace MZV ČR1; pokročilá znalost jazyků partnerských zemí výhodou (zj. srbština/chorvatština/bosenština či albánština).
 • Profesionální zkušenost v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, projektového cyklu řízení projektů či pracovního působení v rozvojových zemích.
 • Znalosti a dovednosti odpovídající příslušné pracovní pozici.
 • Pokročilá znalost práce s počítačem (MS Office).

Platové podmínky podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a souvisejících předpisů (po nástupu se předpokládá zařazení v platové třídě T13 a platovém stupni podle délky započitatelné praxe).

Předpokládaný nástup do zaměstnání: k 15. září 2015; dřívější nebo pozdější nástup dle individuální domluvy možný.

Motivační dopis spolu s profesním strukturovaným životopisem v češtině zasílejte do čtvrtka, 9. července 2015 poštou na adresu:

Česká rozvojová agentura Nerudova 3 Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace