Czech English

Soutěž „Řekněte to jinak“

Příležitost pro zdokonalení komunikačních dovedností

Co?
 • nabízíme vám k využití  15 000Kč na podporu komunikace vaší organizace nebo na zrealizování projektu dle vlastního výběru (který ovšem souvisí s komunikací)
 • ze zaslaných projektů vybere porota 6 projektů, které budou podpořeny dle individuální domluvy
 • finance mohou být použity například na natočení propagačního videa, částečnou realizaci webových stránek, natočení virálního videa, na konzultaci s odborníky na komunikaci, na školení pro zaměstnance…Vše záleží na individuální domluvě s Nadací Divoké husy a s vybraným výhercem
 • Jedinou podmínkou tedy je, že se zrealizovaný projekt musí vztahovat ke komunikaci a měl by sloužit k jejímu posílení a vylepšení. Zrealizované projekty by také měly být v duchu projektu Reframing the Message
Pro koho?
 • zúčastnit se mohou všechny malé a středně velké nestátní neziskové organizace, které  se věnují rozvojové spolupráci, humanitární pomoci nebo globálnímu rozvojovému vzdělávání
 • jednotlivec/dobrovolník se zájmem o rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc nebo globální rozvojové vzdělávání
Jak se přihlásit?
 • emailem na brazdova@divokehusy.cz
 • popište, v jakém stavu je podle vás komunikace ve vaší organizaci a co by se dalo zlepšit
 • popište, jak byste využili nabízené konzultace a na jaké téma byste se chtěli zaměřitVyužití odměny
 • vybraných 6 organizací od nás získá výhru v hodnotě 15 000Kč na podporu komunikace ve vlastní organizaci nebo na zrealizování projektu, na který nebyly zatím finance
Termíny:
 • soutěž probíhá v období 1.10. do 31.11. 2014.
 • výhru je nutné zrealizovat a vyúčtovat do 31. března 2015
 • Nadace Divoké husy neposkytuje hotovost, ale bude proplácet konkrétní vybrané služby, školení a podobně.
Pro více informací kontaktujte Jitku Hanušovou (Brázdovou), koordinátorku projektu RFM brazdova@divokehusy.cz. Pravidla soutěže 07

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace