Czech English

Stop TB Partnership – Challenge Facility for Civil Society 2019

20.12.2019
FoRS

Stop TB Partnership přijímá přihlášky do programu Challenge Facility for Civil Society 2019. Hlavními prioritami programu je zajistit takové mechanismy reakce na onemocnění tuberkulózou, které podporují a ochraňují lidská práva a rovnost mužů a žen v komunitách postižených tímto onemocněním. Mezi podporované aktivity patří např. identifikace a odstraňování překážek přístupu k základním zdravotním a jiným službám zranitelných skupin v komunitách zasažených výskytem tuberkulózy. Deadline pro podání přihlášek je 3. února 2020. Více informací naleznete zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace